MIASTO DO KWADRATU 2019

Być tu i tam jednocześnie... Moje dwa miejsca na ziemi, połączone w jedną całość...