O mnie

Fotografia to moja pasja, również forma relaksu i takie oderwanie się od spraw „przyziemnych”. Bardzo często chcę coś powiedzieć, czy wyrazić właśnie poprzez fotografię. Ona zastępuje mi tysiące słów. Za pomocą obrazu wyrażam to, co czuję, co myślę i co widzę. Uwielbiam tworzyć.

Obecnie jestem kandydatem do Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski. Ukończyłam roczne studium fotograficzne w Szkole Fotograficznej Fotoedukacja w Katowicach, roczne warsztaty w warsztaty-fotograficzne.org w Katowicach oraz liczne warsztaty fotograficzne w ZPAF Okręg Śląski również w Katowicach. Brałam udział w jednej indywidualnej i kilkudziesięciu zbiorowych wystawach fotograficznych, m.in. w: Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Opolu, a także w rodzinnym mieście – w Dąbrowie Górniczej. Wzięłam również udział w projekcie „Sztuka Teraz”, którego celem jest odkrywanie współczesnej sztuki, a moja fotografia została wybrana z ponad tysiąca innych i była pokazywana w Muzeum Narodowym w Krakowie.

 

Kontakt: kontakt@foci.pl

 

Photography is my passion, but a form of relaxation and a detachment from the mundane reality. To me, photography constitutes a means of expression.It means more than thousands of words.With help of an image, I express what I feel, what I think and what I see. I love to create.

I am currently a candidate for the Polish Photographers’ Association of the Silesian District. I graduated from a one- year photographic study at the ‘Fotoedukacja’ Photographic School in Katowice, a one-year workshop at workshops-photography.org in Katowice and numerous photographic workshops at the Polish Photographers’ Association of the Silesian District. I took part in a one individual and several dozen collective photo exhibitions in: Katowice, Cracow, Wroclaw, Opole, as well as in my home town - Dąbrowa Górnicza. I have also taken part in the ‘Art Now’ project, which aims at the exploration of contemporary art. And my oeuvre was chosen from over a thousand others and was exhibited at the National Museum in Cracow.

 

Contact: kontakt@foci.pl