Wystawy

 

 

 1. Wystawa zbiorowa w ramach projektu Klaser. Fotografia natychmiastowa: "Polaryzacja Świata" Galeria Ciasna w Jastrzębiu Zdroju, od 15.01.2019 do 08.02.2019 r. 

 2. Wystawa zbiorowa Dąbrowskiej Grupy Fotograficznej "Autoportret" Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, od 10.01.2019 do 04.02.2019 r.

 3. Wystawa zbiorowa Dąbrowskiej Grupy Fotograficznej "Detal w Pałacu" Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, od 10.01.2019 do 04.02.2019 r.

 4. Wystawa zbiorowa w ramach projektu Klaser. Wystawa fotografii natychmiastowej "Bo ciciki latają w powietrzu", Galeria Szyb Wilson w Katowicach, od 04.12.2018 do 14.01.2019 r.

 5. Wystawa pokonkursowa Konkursu Fotografii Górskiej "Lawiny" 2018, Galeria "Fryna" Miejskie Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej, od 16.11 do 06.12.2018 r.

 6. Wystawa indywidualna „Moja Mała Ojczyzna, moja Dzielnica, mój Dom...” PKZ Dom Kultury Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej, od 19.09 do 19.11.2018 r.

 7. Wystawa pokonkursowa „FOTO-PEIN Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej 12 /2 edycja: Obiekty na Szlaku Zabytków Techniki”, CKE Czerwionka-Leszczyny 29.09.2018 r. (5 fotografii).

 8. Wystawa pokonkursowa „FOTO-PEIN Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej 12 /2 edycja: Obiekty na Szlaku Zabytków Techniki”, Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku od 01.09 do 28.09.2018 r. (5 fotografii).

 9. Wystawa pokonkursowa „FOTO-PEIN Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialne 12 edycja", Dom Kultury Chwałowice, od 08.06 do 30.06.2018 r.

 10. Wystawa pokonkursowa „Rowery i aparaty”, Galeria u Agatki we Wrocławiu, od 14.06 do 30.06.2018 r.

 11. Udział w licytacji w Polski Dom Aukcyjny w Krakowie, moja fotografia została wylicytowana, 12.04.2018 r.

 12. Klaser – wystawa fotografii natychmiastowej, Galeria u Agatki we Wrocławiu, od 07 do 27.04.2018 r.

 13. Wystawa pokonkursowa "Wielka Rosja w małym kadrze" w Opolu, od 16 do 18.03.2018 r.

 14. "Sztuka Teraz", Kamienica Szołayskich w Krakowie, od 02.02 do 15.04.2018 r.

 15. "Sztuka Teraz", Muzeum Narodowe w Krakowie, 19.01.2018 r.

 16. Wystawa pokonkursowa „Kapliczki i krzyże przydrożne” PKZ w Dąbrowie Górniczej, 11.2017 r.

 17. Wystawa zbiorowa „Focus na Dąbrowę” z okazji 100-lecia miasta, CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej, 07.2017 r.

 18. Wystawa zbiorowa w ramach projektu NATECHWILE, Industriada, Fabryka Porcelany w Katowicach 20.06.2017 r.

 19. Wystawa zbiorowa w ramach projektu NATECHWILE, „MATERIALNE-NIEMATERIALNE”, 14 Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Rybnik, marzec 2017 r.

 20. Wystawa pokonkursowa „Katowice w obiektywie 2016”, miasto muzyki, w ZPAF, Galeria Katowice, w Katowicach,
  07.12.2016 r.

 21. Wystawa poplenerowa Fabryka Pełna Życia, PKZ w Dąbrowie Górniczej, 11.2016 r.

 22. Wystawa zbiorowa w ramach projektu NATECHWILE, „MATERIALNE-NIEMATERIALNE” Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich 09.11.2016 r.

 23. „Gazeta Fotograficzna” nr 4, październik 2016 r. - okładka.

 24. „Gazeta fotograficzna” nr 3, maj 2016 r. - 2 fotografie.

 25. Wystawa zbiorowa „Focus na Dąbrowę” z okazji 100-lecia miasta, Galeria PKZ w Dąbrowie Górniczej, 08.2016 r.

 26. Muzeum Śląskie w Katowicach, mapping 12.2015/01.2016

 27. Wystawa pokonkursowa „Katowice w obiektywie 2014", 3 nagroda specjalna, w ZPAF, Galeria Katowice, w Katowicach, 12.2014 r.

 28. Happening „Wszystkie drogi prowadzą do fotografii” wystawa zbiorowa w ZPAF, Galeria Katowice, w Katowicach, 08.2013 r.

 29. Wystawa Dyplomy Fotoedukacji, "Wszechświat myśli", 07.2013 r. w ZPAF, Galeria Katowice, w Katowicach.

 

 

 

Photographic exhibitions and competitions:

1. Group exhibition as part of the Klaser project. Exhibition of instant photography ‘‘Bo ciciki’ fly in the air", The Wilson Shaft Gallery in Katowice, from December 4, 2018 to January 14, 2019.

2. Post-competition exhibition of the Photography Competition ‘Avalanches’, ‘Fryna’ Gallery Municipal Cultural Center in Ruda Śląska, from November 16 to December 6, 2018.

3. Individual exhibition ‘My Little Fatherland, my District, my Home...’ PKZ House of Culture in Ząbkowice of Dąbrowa Górnicza, from September 19, 2018 to
October 19, 2018

4. The post-competition exhibition ‘FOTO-PEIN’ International Competition for Industrial and Industrial Photography 12/2 edition: ‘Objects on the Industrial Monuments Route’, Cultural and Educational Center in Czerwionka-Leszczyny, September 29, 2018 (5 photos).

5. The post-competition exhibition ‘FOTO-PEIN’ International Competition for Industrial and Industrial Photography 12/2 edition: ‘Objects on the Industrial Monuments Route’, Historic Ignacy Mine in Rybnik from September 1, 2018 to September 28 (5 photographs).

6. The post-competition exhibition ‘FOTO-PEIN’ International Competition for Industrial and Industrial Photography 12th edition, House of Culture in Chwałowice, from June 08, 2018 to June 30, 2018.

7. Post-competition exhibition ‘Bikes and cameras’, Agatka Gallery in Wroclaw, from June 14 to June 30, 2018.

8. Participation in the auction in the Polish Auction House in Сracow, my photograph was auctioned, April 12, 2018.

9. ‘Klaser-exhibition of instant photography’, Agata Gallery in Wroclaw, from April 7, 2018 to April 27, 2018.

10. Post-competition exhibition ‘Great Russia in a small frame’ in Opole, from March 16, 2018 to March 18, 2018.

11. The ‘Art Now’ project, the Szołayski House in Cracow, from February 2, 2018 to
April 15, 2018.

12. The ‘Art Now’project, National Museum in Cracow, from January 19, 2018 to January 30, 2018

13. Post-competition exhibition ‘Shrines and Wayside Crosses’ in Dąbrowa Górnicza, November, 2017.
14. Collective exhibition ‘Focus on Dąbrowa’ on the occasion of the 100th anniversary of the city, Shopping Center Pogoria in Dąbrowa Górnicza, July, 2017.

15. Group exhibition as part of the ‘AT THIS MOMENT ’  project, "Industriada", Porcelain Factory in Katowice, June 20, 2017.

16. Group exhibition as part of the ‘AT THIS MOMENT ’  project, ‘MATERIAL -IMMATERIAL’, 14th International Photography Festival, Rybnik, March 2017.

17. The post-competition exhibition ‘Katowice in the lens 2016: the city of music’,  the Polish Photographers’ Association of the Silesian District, Gallery of Katowice, December 07, 2016.

18. The post-production exhibition ‘Factory Full of Life’, Gallery PKZ in Dąbrowa Górnicza, October, 2016.

19. Group exhibition as part of the ‘AT THIS MOMENT ’ project, ‘MATERIAL -IMMATERIAL’  Municipal Museum in Siemianowice Śląskie October 09, 2016.

20. ‘Photo newspaper’  No. 4, October 2016 – cover.

21. ‘Photo newspaper’ No. 3, May 2016 - 2 photographs.

22. Collective exhibition ‘Focus on Dąbrowa’ on the occasion of the 100th anniversary of the city, Gallery PKZ in Dąbrowa Górnicza,  August, 2016.

23. The Silesian Museum in Katowice, mapping  from December, 2015 to January, 2016.

24. Post-competition exhibition ‘Katowice in lens 2014’, 3rd special prize, the Polish Photographers’ Association of the Silesian District, Gallery of Katowice, December, 2014.

25. Collective exhibition ‘All roads lead to photography’ at the Polish Photographers’ Association of the Silesian District, Gallery of Katowice, August, 2013.

26. Exhibition of Diplomas of Fotoeducation, the Polish Photographers’ Association of the Silesian District, Gallery of Katowice, July 2013.